Etter det vi kan kalle en relativ hektisk vinterperiode etter vår oppstart med konsept i Oktober/November og etablering av studentbedrift i februar, har vi nå i løpet av våren kommet oss betydelig lenger enn vi hadde forutsett.

Vi i DropBy – Norge har i det siste vært temmelig opptatte, vi har arbeidet hardt og målrettet for å konkretisere og realisere våre mål og visjon.

Optimistiske sendte vi tidlig i 2017 inn en søknad om deltakelse på akseleratorprogrammet Pangstart, hvor vi beskrev hva vi hadde satt i gang, selv om vi var overbevist om at vi hadde kommet opp med noe unikt under konseptunnfangelsen, var vi ikke helt sikre på at vi ville bli tatt med.

Med kom vi, vi fikk høre at vi ble valgt ut av panelet som en av 12, av i alt over 40 søkere. Og vi takket selvfølgelig ja til å delta. Det var ikke før under finaledagen, som vi egentlig visste lite om hva gikk ut på, annet enn at vi skulle gjøre en pitch foran et investorpanel, at vi fikk vite hvor stor markedsverdipotensiale vi i vår bedrift har.

Pangstart er et akseleratorprogram som kjøres i regi av Smart Innovation Norway og Norwegian Centres of Expertise, NCE Smart Energy Markets i samarbeid med SIVA og er en av 14 næringsklynger som Norges tyngste satsing på utvikling av konkurransedyktige og dynamiske næringsklynger på tvers av bransjer og sektorer både nasjonalt og internasjonalt.

Programmet har gått over 6 uker med 5 fellessamlinger på dagtid, hvor vi har gått igjennom en LEAN start-up prosess, og laget planer og gjennomført aktiviteter etter LEAN prinsipper og gjort tiltak som er nødvendige for å lykkes fra idé til oppstart.

Programmet har tilbudt individuell veiledning med mentorer, med eksempler og praktiske oppgaver. Noen oppgaver hadde vi ikke mulighet til å gjennomføre fordi det ikke passet med studieprogram, noen gjennomført fra før, og noen prosesser allerede satt i gang på forhånd. Men gjennom dette programmet fikk vi press på oss til å jobbe enda hardere og mer målrettet.

Det var nesten litt surrealistisk, selvsagt var vi spente på finaledagen og Lorenzo hadde naturlig nok mest på sin kappe denne dagen, noe som er naturlig da vi har valgt at han skal være daglig leder i denne bedriften. Da er det hans oppgave å stå for slike presentasjoner, så mye hvilte på hans skuldre.

Men vi var likevel sterke i trua, vi hadde jobbet hardt. Det har blitt mange timer, sene kvelder, møter og diskusjoner til at vi skulle stikke av med seier for det som nå vil komme til å bli en inkubatorbedrift  nå i sommer. Undertegnede er veldig stolt av teamet sitt i DropBy-Norge. Lorenzo Ruscelli som mestret fremføringen så bra under “The Grand Finale” foran investorpanelet, det har krevd mye forarbeid og trening, det vet jeg.

Det har vært og kommer til å bli en forrykende interessant reise vi begir oss ut på fremover. Mohammed Adeysey og Matias Heggdal har gjort et godt stykke arbeid med sine bidrag innen grafer og design, og det har ikke vært enkelt å lete frem underlagstall heller, undertegnede har brukt mange timer med Excel, dialog med SSB og kunnskapsdepartementet for å få hentet ut data, laget beregninger og modeller.

Sammen har vi sikret oss en gylden mulighet som vi vil gripe med åpne armer.

Sist men ikke minst ville vi ikke vært her om det ikke var for Drivhuset Østfold og at vi ble gitt muligheten til å følge dette løpet av forelesere og fagansvarlige for Innovasjon og Prosjektledelse – Høgskolen i Østfold. Samtidig en stor takk til mentoren vår Thorleif Sire i FlowIt AS og de øvrige flotte folkene vi har blitt kjent med under programmet.

Premien på 20.000 vil vi investere i videre utvikling av bedriften vår og pilotprosjekt.

Med vennlig hilsen en kry markedssjef.

Legg igjen en kommentar