Vi ble til høsten 2016, gjennom en kreativ konkurranse for innovasjon. Drivhuset AS, i samarbeid med Fredrikstad kommune, DNB og Innovasjon Norge, arrangerte noe som kalles “InnoLab”, hvor studenter på Høgskolen i Østfold og interesserte fra næringslivet får muligheten til å utfordre sine grenser, og teste sine kreative evner.

Der kom vi, 4 førsteårs bachelorgrads studenter fra Innovasjon og Prosjektledelse og en fra linjen byggingeniør seirende ut med vårt konsept, som går ut på å tilby et lavterskeltilbud for elever og studenter med litt ekstra behov. Målet var å motvirke” drop-out” frafall og utenforskap i samfunnet.

Det vi holder på med nå, kalles for sosial innovasjon, og vi utvikler tjenester og løsninger for fremtidens samfunn.
Vi har basert oss på urgamle tradisjoner, som i dag er kjent som prinsipper innen delings-økonomi.

Vi utvikler løsninger, arena og tilbud for skoleelever og ressurser i samfunnet.

Vi blir et bindeleddet mellom skoleelever med behov for en motivasjons-partner, både sosialt og faglig. Vi tilbyr ressurspersoner enklere muligheter til å bidra i samfunnet, og vi legger tilrette for å få en mer meningsfull hverdag med innhold sammen med våre samarbeidspartnere.

DropBy – Norge har som mål å bidra til å redusere antallet elever som dropper ut av ungdoms og videregående -skole. På lenger sikt skal DropBy – Norge bli en bidragsyter i samfunnet ved å gi en bedre folkehelse, gjennom å styrke unge menneskers mestringsfølelse og sosial trivsel.

Vi har hovedbase på Kråkerøy, enn så lenge. Ut over dette kan vi lett organisere møter på Østlandet.